Таксономиясы.

Тұқымдастығы:Actynomycetaceae

Туыстастығы:Bifidobacterium

Түрлері: B. bifidum, B. adolescentis, B. infantis және т.б.

Морфологиясы. Bifidobacterium туыстастығы пішіні бойынша полиморфты таяқшалар, сонымен қатар тармақталған немесе шеттері жуандалған жасушалар. Жағындыда дифтероидтарға ұқсас шашранды, жұптасып, қатарласып немесе V-тәрізді орналасады. Грам әдісімен біркелкі бойялмайды, қозғалмайды. (37-сурет)

Дақылды өсіру. Облигатты анаэробтар. Кейбір түрлері капнофилдер. рН көрсеткіші – 4,5-8,5, қолайлы температурасы 37-400 С. Қан қосылған етті-пептонды қоректік орталарда жақсы өседі. Дегенмен қоректік орталарға дәрумен витамин қосуды қажет етеді. Лактоза қосылған бауыр сорпасында өте жақсы өседі. Перетц әдісіменен дақылдандырғанда S-пішінді жасымықша тәрізді тығыз колониялар және R-пішінді «жұн» тәрізді колониялар түзеді.

Ферменттік белсенділігі. Көптеген түрлері сірке және сүт қышқылына дейін глюкоза, лактоза, мальтоза, маннитті ыдыратады. Бифидиобактериялардың негізгі айырмашылық белгілері 14.22- кестеде берілген.

Патогенді факторлары. Патогенді қасиеттері жоқ.

Экологиясы. Тоқ ішектік қабырғалы және қуыстық микрофлораның негізгі басым өкілі болып табылады. Бифидобактериялар адам ішегінде өмір бойы мекендейді, балалардың жасына байланысты 90-98% дейін қалыптасады. Сонымен қатар, бифидобактериялар қынаптың қалыпты микрофлора өкілі болып келеді. Қоршаған ортаға түскенде бірден жойылады. Кеңінен қолданылатын антибиотиктер мен дезинфектанттарға сезімтал.

Кесте 14.22

Бифидиобактериялардың негізгі айырмашылық белгілері

 

Түрі Арабиноза Ксилоза Рибоза Глюконат Целлобиоза Лактоза Маннит Мелецитоза Салицин Крахмал Трегалоза
Bifidobacterium bifidum - - - - + + - - - - -
Bifidobacterium adolescentis + + + + + + +/- +/- + +/- +/-
Bifidobacterium infantis - - + - +/- + - - +/- +/- +/-
Bifidobacterium liberorum - + + - +/- + - +/- +/- +/- +/-
Bifidobacterium lactenris - + + - +/- + + - - +/- +/-
Bifidobacterium breve - - + - + + + +/- +/- +/- +/-
Bifidobacterium parvulorum - - + - +/- + + - - + -
Bifidobacterium longum + + + - - + - + - +/- +/-
Bifidobacterium longum subsp. Animalis + + + - - + - - +/- +/- +/-
Bifidobacterium pseudolongum + + + - +/- +/- - +/- +/- + -
Bifidobacterium thermophilum - - - - +/- +/- - +/- +/- + +/-
Bifidobacterium suis + + - - - + - - - - -
Bifidobacterium asteroides + + + + + - - - + - -
Bifidobacterium indicum - - + + + - - - + - -
Bifidobacterium coryneforme + + + + + - - - + - -

 

 

14.6.3.2. Гарднереллалар (Gardnerella туыстастығы)

Гарднереллалар вагиноз ауруының қоздырғышы, Гарднереллез-Gardnerella vaginalis тудыратын антропонозды оппортунистік инфекция, басқа облигатты анаэробтармен ассоциация түрінде қынаптың қабынуына әкеледі, нәтижесінде бұл ағзада жағымсыз иіс («балық» иісіне ұқсас), су тәрізді гомогенді көп мөлшерде бөлінді пайда болады.