ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ

 

1. Корисна площа м2 (ПК) - визначається як сума площ усіх поверхів, обмірюваних у межах внутрішніх поверхонь стін сходових клітин, вентшахт, внутрішніх стін, опор і перегородок (до ПК належать площі антресолей, етажерок обслуговуючих площадок і естакад).

2. Робоча площа м2 (ПР) - визначається як сума площ приміщень, розташованих на всіх поверхах, а також на антресолях і т.п., призначених для виготовлення продукції.

3. Площа забудови м2 (ПЗ) - визначається в межах зовнішнього периметра зовнішніх стін на рівні цоколя будинків.

4. Конструктивна площа м2 (ПК) - визначається як сума площ перетину всіх конструктивних елементів у плані будинків (колон, стін, перегородок).

5. Будівельний об’єм м3 (О) - наземний і підземний.

6. Площа ділянки м2 (ПД) - у межах огородження.

7. Щільність забудови ділянки - ПЗ/ПД.

8. Будівельний об’єм на одиницю продукції .

9. Корисна площа на одиницю продукції.

10. К1 = О/ПК.

11. К2 = ПР/ПК.

12. К3 = ПК/ПЗ.

СКЛАД ПРОЕКТУ

1. Ситуаційна схема.............................................. М 1:5000 – 1:10 000

2. Генеральний план підприємства…………………..............М 1:500

3. Головний фасад........................................................ М 1:100 – 1:200

4. Бічний фасад...........................................................................М 1:200

5. Плани поверхів......................................................... М 1:200 – 1:400

6. Розрізи.....................................................................................М 1:200

7. Перспектива або макет

8. ТЕП проекту

 

ЛІТЕРАТУРА.

 

1. Гаталин Н.Ф. Проектирование хлебозаводов. М.: «Пищевая промышленность», 1975. – 375с.

2. Цыганова Т.Б, Технология хлебопекарского производства М.: ПрофОбрИздат, 2002. – 432с.

3 Архитектура промышленних предприятий, зданий и сооружений / под общ. ред. Н.Н. Кима. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, : Стройиздат, 1990. – 638с. : ил. – (Справочник архитектора).

4. ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень»

5. СНиП ІІ-89-80* «Генеральные планы промышленних предприятий».

6. ДБН В. 1. 1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва»

7. СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания» ЦНИИПромзданий.

8. СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий» ЦНИИПромзданий.

9. ДБН В. 2. 2-28: 2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення».