Склад проекту

 

Проект виконується на одному підрамнику розміром 1х1 м.

1. Ситуаційна схема М 1:2000 - 1: 5000

2. Генеральний план М 1:500 - 1:1000

3. Плани поверхів М 1:200 - 1:400

4. Розрізи (не менш 2-х) М 1:200

5. Фасади (головний і боковий) М 1:100 - 1:200

6. Перспектива будівлі (макет)

7. Техніко-экономічні показники ( виконуються на кресленнях проекту) :

-площа ділянки, м2;

-щільність забудови ділянки, %;

-будівельний об'єм, м3;

-будівельний об'єм на один автомобіль, м3;

-площа на один автомобіль, м2

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. ДБН 360 – 92* «Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень»

2. ДБН В.2.3–15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

3. ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»

4. НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні»

5. ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення»

6. Голубев Г.Е. Автомобильные стоянки и гаражи в застройке городов. М.:Стройиздат, 1988. –252с.: ил.

7. Гаражи. Проектирование и строительство / Б.Андерсен, Г.Бентфельд и др. / Пер. с нем. –М.: Стройиздат, 1986. –391с., ил.

8. Гаражи и стоянки: /Учеб.пособие для вузов по спец. «Архитектура» и «Гор. стр-во»]/ В.В.Шештокас, В.П.Адомавичюс, П.В.Юшкявичюс. –М.: Стройиздат, 1984, -214с., ил.; 22см.

9. Пособие по размещению автостоянок, гаражей и предприятий технического обслуживания легковых автомобилей в городах и других населенных пунктах ( к СНиП Н-60-75*), КиевНИИП градостроительства.-М.:Стройиздат, 1984, -108 с.

10. Силл, Отто. Гаражи: проектирование и строительство /Отто Силл.- М.,1986.

11. Херцег ,Карой. Станции обслуживания легковых автомобилей /Пер. с венг.В.Т.Середы. –М.: Транспорт, 1978. –303с., ил.; 22см.