Висновки

Компетентність:

1) Здатність до дотримання якості в роботі

2)Здатність осіб рядового складу до виконання звичайних обов’язків стосовно несення вахти в машинному відділенні, розуміння сутності команд, що пов’язані з цими обов’язками.

3) Здатність до керівництва під час аварії.

4) Здатність до критики та самокритика

5) Здатність дотримуватися етичних зобов’язань.

Зміст компетентності:

1) Уміння керувати своїми психічними пізнавальними процесами, емоційно-вольовими станами, здійснювати контроль за особистими професійними діями на підставі відповідальності та цілеспрямованості

2) Уміння при виконанні професійних завдань дотримуватися визначених стандартів, виконувати завдання з метою їх досконалого виконання .

3) Уміння швидко приймати вірні рішення під час аварійних ситуацій та надавати відповідні накази, організовувати роботу підлеглих у напрямку подолання ситуації.

4) Уміння відноситись до критики з боку іншої особи виважено, аналізувати свої дії, робити висновки стосовно сутності відповідних зауважень.

5) Уміння забезпечувати професійні відносини на підставі вимог професійної етики, зокрема поваги, тактовності, відповідальності, чесності тощо.

Література:

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. М., 1996.

2. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.

3. Симонов В. П., Ершов П.М. Темперамент. Характер. Личность. М., 1984.

4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1989.

5. Сергеев Н.Н. Общая психология как точная наука. Херсон., 1995.

6. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. М., 1996.

Вступ.

Процес професійної підготовки моряка до професійної діяльності зобов’язує курсантів морського ВНМЗ розібратися в сутності психологічних властивостей їх власної особистості, а також значенні психологічних властивостей, які, згідно вимог професіограми моряка, є професійно значущими. Саме це буде підставою для забезпечення процесу професійного психологічного самоудосконалення.

 

Темперамент та його сутність. Механізми, типи

Та значення темпераменту в професійної