ВУЗОЛ ВЕРСТАТА АБО ВЕРСТАТНОГО КОМПЛЕКСУ

 

За базову конструкцію може бути прийнято автоматизований вузол верстата, який адаптовано до конкретної деталі та операції. Наприклад:

– тягловий пристрій верстату;

– механізм переміщення робочих органів верстату;

– механізм закріплення та орієнтації різального інструменту;

– механізм закріплення та орієнтації оброблюваної заготовки;

– механізм автоматизованої заміни інструменту;

– механізм закріплення і переміщення заготовки при її обробці

– поворотний стіл

В розрахунково-пояснювальній записці дають опис призначення вузла, опис конструкції, принцип і опис роботи, розрахунки по обґрунтуванню функціональної придатності, техніко-економічні показники, специфікацію (як додаток до пояснювальної записки).

Як графічний матеріал потрібно представити складальне креслення вузла або його кінематичну, гідравлічну, електричну та компоновану схеми.

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВЕРСТАТНИЙ ПРИСТРІЙ

 

Вихідними даними для проектування є креслення заготовки і деталі з технічними вимогами, ескіз обробки на виконуваній операції з вказанням розмірів, точності обробки і шорсткості поверхні, технічна характеристика металорізального верстата. За базову конструкцію може бути прийнято пристрій універсальної конструкції, наприклад:

– патрон самоцентруючий з механізованим приводом;

– лещата переналажувані з механічним приводом;

– стіл поворотно-ділільний;

– оправка розтискна.

Верстатний пристрій повинен бути адаптований до конкретної операції та деталі.

В розрахунково-пояснювальній записці дають опис призначення пристрою, детальний опис конструкції та роботи пристрою, розрахунок окремого елементу пристрою (на зусилля затиску, похибку базування, розрахунок слабої або найбільш навантаженої ланки на міцність та жорсткість), техніко-економічні показники, специфікацію (як додаток до пояснювальної записки).

Як графічний матеріал необхідно представити складальне креслення пристрою. Креслення повинно бути виконано у всіх необхідних проекціях та зі всіма розрізами і перерізами, які показують конфігурацію спряжуваних поверхонь, деталей та принцип роботи пристрою.