Розділ II


Відповіді на запитання платників податків...


 


Повна: Діє з 01.01.2011. Відповідно до п. 177.2 ст. 177 Податко­вого кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV, об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негро-шовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'яза­ними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підпри­ємця. Враховуючи вищевикладене, до складу загального оподат­ковуваного доходу зараховується виручка, шо надійшла фізичній особі — підприємцю як в грошовій, так і в натуральній формі, а саме: — виручка у вигляді безготівкових грошових коштів, що на­дійшли на банківський рахунок чи в готівковій формі безпосеред­ньо підприємцю чи його працівникам на місці здійснення розра­хунків (в т. ч. відсотки банку); — виручка в натуральній (негро-шовій формі); — суми штрафів і пені, отримані від інших суб'єктів підприємництва за договорами цивільно-правового характеру за порушення умов договорів та інші доходи, які пов'язані із здійснен­ням підприємницької діяльності.