Сутність стратегічного потенціалу підприємства

  Потенціал підприємства — це сукупність виробничих потужностей, ресурсів, можливостей, запасів інших цінностей, природних умов, що можуть бути ним використані для досягнення цілей.
  Стратегічний потенціал підприємства — це граничні можливості підприємства щодо досягнення загальних і часткових стратегічних цілей в певних умовах зовнішнього середовища.
  У процесі формування та використання потенціалу підприємства здійснюють його структуризацію, тобто декомпонують на складові зі встановленням їх функцій і зв’язків. Для цього використовують два підходи: функціональний і блоково – модульний.
  Функціональна структура потенціалу формується відповідно до функціональних сфер підприємства і складається з таких складових:науково – технічний потенціал;інноваційний потенціал;інтелектуальний потенціал;підприємницький потенціал.потенціал відтворення.
  Блоково – модульна структура потенціалу складається з 6 складових, кожна з яких складається з трьох основних стратегічних компонент:1система управління, що включає планування, координування та контролювання; 2функції персоналу, що включають аналітичну, виробничу та комунікаційну;3ресурси, що включають фінансові, матеріальні та інформаційні;3персонал, що включає особовий склад, мотивацію та розвиток; 4компетенції, що включають кваліфікацію персоналу, креативність і гнучкість;5корпоративна культура, що включає норми, цінності та поведінку.

Синергічний ефект потенціалу підприємства

  Складові потенціалу підприємства у своїй взаємодії створюють синергічний ефект — таку взаємодію складових потенціалу підприємства, результативність якої вища, за сумарний ефект від їх відокремленого використання.
  Синергізм складових потенціалу підприємства надає переваги:підвищення цінності для споживачів (збільшення обсягу продажу);зниження операційних витрат;зменшення потреби в інвестиціях.
  Виникнення синергізму пов’язано з використанням декількома підрозділами спільних ознак: одна категорія споживачів, функціональне призначення продукції, персонал, канал розповсюдження, торговельна марка, приміщення, інформаційна система, маркетинг тощо.
  Види синергізму потенціалу підприємства:синергізм організації виробництва;синергізм продажу;інвестиційний синергізм;синергізм керівництва.