Стратегічний набір підприємства

Оскільки керівники розробляють короткострокові тактичні та довгострокові стратегічні заходи, що відповідають специфічній ситуації їхнього підприємства та стану ринку, існує незліченна кількість варіантів стратегій і різних їхніх нюансів.

Стратегічний набір — система різноманітних стратегій, що розробляється підприємством на певний часовий період, яка відображає специфіку його функціонування й розвитку, а також перспективні місце та роль у зовнішньому середовищі.

В стратегічному управлінні виділяють декілька рівнів розробки стратегій на підприємстві (Рис. 4.1—4.2). Вони всі повинні узгоджуватись між собою, місією, перспективним станом зовнішнього середовища та конкурентним положенням підприємства.У стратегічний набір підприємства можуть бути включені: корпоративна, ділові, функціональні та спеціальні стратегії.Основним принципом координації стратегічного управління на всіх рівнях підприємства є принцип ієрархічної підлеглості: стратегія будь – якого рівня, крім першого, повинна розроблятися на підґрунті стратегії вищого рівня (див. рис. 4.1—4.2).Корпоративні та ділові стратегії відображають перспективний розвиток підприємства. Таким чином, їх класифікують як стратегії розвитку.Стратегії розвитку визначають напрямок і масштаби господарської діяльності підприємства. Вони залежать від стадії життєвого циклу галузі або підприємства.Кожна стратегія розвитку розробляється в межах певної стратегічної альтернативи (напряму) розвитку підприємства. Найпопулярнішими стратегіями розвитку є: стабілізація, зростання (інтенсивне, інтеграційне, диверсифіковане), скорочення, ліквідаціяФункціональні стратегії описують перспективний розвиток певного функціонального підрозділу підприємства. Розповсюдженими є такі функціональні стратегії: фінансова, виробнича, кадрова, маркетингова, збутова, нововведень.Маркетингові стратегії як різновид функціональних стратегій, класифікуються на певні групи: базові, конкурентні тощо.Базові стратегії забезпечують розвиток та закріплення конкурентної переваги підприємства. Вони залежать від типу конкурентоспроможності та розміру ринку (рис. 4.3).Успішні базові стратегії ґрунтуються на стійкій конкурентній перевазі. Підприємство є конкурентоспроможним завжди, коли володіє перевагою перед конкурентами в залученні споживачів і захищене від дії конкурентних сил.Для створення підприємством своєї конкурентоспроможності воно повинне спрямувати стратегію на пропонування споживачу того, що він сприймає як найвищу цінність — якісної продукції за низькою ціною або такої, яка заслуговує того, щоб за неї заплатили більше.Конкурентні стратегії забезпечують розвиток і закріплення конкурентної позиції на ринку. Вони залежать від ресурсного забезпечення та ринкового статусу підприємства. Виділяють такі конкурентні стратегії: лідера ринку, ”кидаючого виклик лідеру”, послідовника, ”жителя ринкової ніші".Конкурентна стратегія підприємства зазвичай містить наступальні та оборонні дії, а також орієнтує на ті з них, що виправдані ринковою ситуацією. Додатково вона включає короткострокові тактичні дії, що необхідні для негайного реагування на зміну конкуренції та дії, розраховані на тривалий вплив на довгострокові конкурентні можливості підприємства та його ринкову позицію.