Означення колінеарних векторів. Умова колінеарності векторів.

Два вектори називаються колінеа́рними, якщо вони лежать на паралельних прямих або на одній прямій. Колінеарні вектори можуть бути співнаправленими чи протилежно направленими («антиколінеарними»). Позначаються

Умова колінеарності - Вектори будуть колінеарними якщо їхні відповідні координати пропорційні.

 

Скалярний добуток векторів. Умова перпендикулярності двох векторів. Кут між векторами.

Скалярний добуток 2 векторів – це число, яке дорівнює сумі добутків відповідних координат.

Для того , щоб 2 вектори були перпендикулярними, треба щоб косинус кута між ним дорівнював 0.

Кутом між двома векторами, відкладеними від однієї точки, називається найкоротший кут, на який потрібно повернути один з векторів навколо свого початку до положення співнаправленості з іншим вектором.