Що розуміється під виразом «однообертові електродвигунові виконавчі механізми»?

електродвигуни з кутом повороту вихідного вала до 180°;

+ електродвигуни з кутом повороту вихідного вала до 360°;

вихідний вал електродвигуна може здійснювати велике число оборотів;

вихідний вал електродвигуна нерухомий.

 

141. Основна вимога до технічного пристрою з погляду державної системи приладів і засобів автоматизації:

низька вартість;

+стандартизація параметрів, які визначають його зв'язки з іншими пристроями;

мала металоємність;

немає жодної правильної відповіді.

 

142. Регулятори автоматичних систем – це:

сукупність технічних засобів для забезпечення найкращого регулювання в автоматичних системах;

+ автоматичні пристрої управління замкнутих систем, які призначені для формування регулюючої дії на об’єкт управління відповідно до реалізованого в них алгоритму управління;

сукупність технічних засобів для забезпечення найкращого регулювання в автоматичних системах з мінімальними затратами коштів;

немає жодної правильної відповіді.

 

143. Функціонально необхідним елементом будь-якого регулятора є:

мікропроцесорний пристрій, який виконує алгоритм регулювання;

підсилювальний пристрій, який виконує алгоритм регулювання;

+ вимірювальний пристрій, який здійснює формування сигналу управління пропорційно відхиленню ΔХ;

немає жодної правильної відповіді.

 

144. Алгоритм роботи будь-якого регулятора це:

+ сукупність математичних перетворень, які виконує регулятор над вхідним сигналом ΔХ при формуванні управляючої дії U;

програма для мікропроцесорного пристрою, який виконує алгоритм регулювання;

порядок команд регулятору, який виконує алгоритм регулювання;

не має жодної правильної відповіді;

145. Передатна функція П - регулятора має вигляд:

+

 

146. Передатна функція І - регулятора має вигляд:

+

147. Передатна функція ПІ - регулятора має вигляд:

+

 

148. Передатна функція ПІД - регулятора має вигляд:

+

149. Резонансні рівнеміри застосовуються для:

+ визначення рівня сипучих матеріалів;

визначення настання резонансу струмів;

визначення настання резонансу напруг;