Потенціометричний датчик – це...

пристрій, призначений для отримання напруги, величина якої є функцією переміщення. Зміна положення повзунка проводиться перемиканням кількості витків;

+ змінний резистор, до якого прикладена напруга живлення, його вхідною величиною є лінійне або кутове переміщення струмознімального контакту, а вихідною величиною – напруга, що знімається з цього контакту (напруга змінюється пропорційно положенню струмознімального контакту);

перетворювач, в якому вимірювана величина (тиск, переміщення, сила тощо) призводить до зміни індуктивності електромагнітної системи;

 

Від якої фізичної величини походить зміна опору в тензометричному перетворювачі?

від швидкості;

від температури;

+ від деформації;

від тиску

 

120. Індуктивний датчик спрацьовує на:

+ металеві деталі;

не металеві деталі;

на зміну ємності

на зміну індуктивності

121. Ємнісні датчики спрацьовують на:

металеві деталі;

не металеві деталі;

+ на зміну ємності;

на зміну індуктивності

 

122. Конструктивно-індуктивний датчик – це:

плоский конденсатор.

+ перетворювач, в якому зміна магнітного опору магнітопроводу відбувається шляхом зміни довжини повітряного зазору.

перетворювач, в якому під час руху провідника в магнітному полі індукується е.р.с.