Коливальна ланка – це ланка, яка описується передатною функцією типу

, Т1< 2Т2 ;

, Т1 ³ 2Т2.

+

 

68. Ідеально інтегруюча, це ланка яка описується передатною функцією типу ….

+

Визначити безінерційну ланку за перехідною характеристикою

+1 2 3 4

 

Визначити інтегруючу ланку за перехідною характеристикою

1 + 2 3 4

Визначити ланку аперіодичну 1-го порядку за перехідною характеристикою

1 2 +3 4

Визначити коливальну ланку за перехідною характеристикою

1 2 3 +4

 

Визначити приклад який відповідає коливальній ланці системи автоматичного керування.

електродвигун постійного струму з незалежним збудженням.

підсилювач

+ рухома система вимірювального приладу із заспокоювачем

гідравлічний виконавчий механізм