Створення математичних виразів

Для набору простих математичних виразів у програмі Word передбачено:

- команда Формат à Шрифт..., дає змогу встановити літерам курсивне накреслення, верхні і нижні індекси;

- команда Вставкаà Символ…, вставити ті символи які не існують на клавіатурі, грецькі літери і деякі математичні знаки, для чого вибрати потрібний символ та натиснути кнопку Закрыть.

Рис. Вікно вставки символів.

Для введення більш складних виразів (знаки інтегралів, матриць, множин, дробів, суми і т.д.) можна скористатися спеціальним додатком Microsoft Equation, який взаємодіє з редактором по методу OLE (робота з об'єктами).

Запуск додатку команда Вставкаà Объект…à вкладка Созданиеà Тип объектаà виберіть Microsoft Equation 3.0à встановіть або зніміть прапорець Поверх текста àOK. З'явиться вікно програми. Набрати формулу, користуючись відповіднми символами панелі інструментів Формула, що містить кнопки з групами шаблонів. Для набору грецьких літер - кнопки , для створення

Рис. Вікно створення формул.

дробів, коренів та індексів – кнопки тощо. Потрібний шаблон вибирається курсором із групи, після чого у відповідні позиції вводять символи. Щоб повернутися в Word, клацніть поза об'єктом формул або на документ Word. Для редагування формули необхідно на ній двічі клацнути мишею.

Якщо математичний символ використовується досить часто, то на панель інструментів можно додати відповідні кнопки:

- і індекси;

- вставка символів;

- редактор формул.