Як визначити рід абревіатур? Які існують правила відмінювання складноскорочених слів?

Абревіатури – це складні скорочені слова-іменники, яким властива граматична категорія роду. Абревіатури можуть бути незмінними або відмінюватися за відмінками. Відмінюються:

ü абревіатури, утворені з початкового складу прикметника і повної форми іменника: техогляд (техоглядів), оргтехніка (оргтехнікою), техвідділ (техвідділом);

ü деякі абревіатури англомовного походження, що в українській мові сприймаються як звичайні іменники: Бейсік, радар, модем, лазер, біт;

ü деякі абревіатури ініціально-звукового типу, що сприймаються як іменники чоловічого роду: ЖЕК, неп, виш, рагс.

Не відмінюються:

ü абревіатури, у яких другий елемент має форму непрямого відмінка: заввідділу, начвідділу;

ü більшість ініціальних абревіатур: АТС, ПК, РЕА, ДОС та ін.

Абревіатурам властива граматична категорія роду. Існує декілька правил визначення роду складноскорочених слів:

Ø У невідмінюваних абревіатурах ініціального типу рід визначається за головним словом словосполучення, наприклад, гнучка СРД (система розмежування доступу); недорогий АЦП (аналого-цифровий перетворювач); диференціальна ІКМ (імпульсно-кодова модуляція).

Ø В абревіатурах, що складаються зі скороченого та цілого слова, рід визначається граматично, за останньою частиною: проведений техогляд (чоловічий рід); виконане спецзамовлення – середній рід; вивчений матаналіз – (чоловічий рід).

Ø На граматичний рід багатьох абревіатур впливає їхня форма. Ті з них, що закінчуються на приголосний, уживаються як іменники чоловічого роду, хоча їхнє стрижневе слово жіночого роду (наприклад, районний ЖЕК, хоча житлово-експлуатаційна контора; сформований ВАК, хоча Вища атестаційна комісія; комерційний виш, хоча вища школа ті ін.) або середнього роду (наприклад, Мінфін узгодив, хоча Міністерство фінансів; МОЗ ухвалив, хоча Міністерство охорони здоров’я; Мін’юст зацікавлений, хоча Міністерство юстиції; ліквідований ВАТ, хоча відкрите акціонерне товариство і т. п.).

 

 

Потрібно пам’ятати,що деякі слова мають і закін-

чення -а, і закінчення . Наприклад, термін у значенні

«слово» – терміна, у значенні «строк» – терміну, апарата (прилад) – апарату

(установа), елементу (абстрактне) – елемента (конкретне), інструмента (одич-

не) – інструменту (збірне), рахунка (документ) – рахунку (дія), фактору (чинник) – фактора (маклер).

Варто пам’ятати й особливості закінчень родового відмінка множини таких слів: статей, гостей, облич, відкриттів і відкрить, сумішей, старост і старостів.

Питання для самоконтролю:

1. Які граматичні категорії має іменник?

2. У чому полягають особливості використання іменників у професійному мовленні?

3. Як іменники поділяються на групи?

4. Як відмінкові закінчення мають іменники ІІ відміни чоловічого роду?

5. Як визначається рід абревіатур?

6. Які існують особливості відмінювання термінів-складних іменників?


ТЕМА 6