Билет № 4

1.Әкімшілік үрдіс және әкімшілік-заңдық хұкім қызметі. Әкімшілік үрдістің түрлері.

2.Тәрбие теориясы педагогиканың құрамдас бөлігі ретінде. Тәрбиенің мақсаты, міндеттері.

3.Ситуациялық тапсырма

ҚР денсаулық сақтау принциптерінің бірі: әркімнің денсаулыққа және денсаулық сақтау ортасына жеке (персоналды) жауапкершілігі болып табылады. Сіз осы принциптерді науқастан өз өмірінде қолданатынын қалай білетін едіңіз?

4.Факультеттің юбилей жасқа толуына орай университетте үздік студенттерге арнап, премия ретінде үш туристік путевка берілді. Факультет ішіндегі барлық студенттердің кандидаттарын қалай және неге бағынып үш путевканы ешкім ренжімейтіндей етіп, студенттерге бөліп береді? Факультет кеңесі әрбір курс ішінде конкурс өткізіп, жеңімпаздарды премиямен марапаттауды ұсынды. Факультет кеңесі топ старосталарын жинап, барлық топтағы әрбір студенттің сабаққа қатысуын, белсенділігін, жиналыста талқылап, шешім қабылдауды ұсынды.

Сұрақтар:

1. Осы жағдайда сіз қандай принциптерді басшылыққа алар едіңіз? Өз таңдауыңызды дәлелдеңіз.

2. Осы мәселені шешудің қандай жолын таңдар едіңіз?

 

 

«Денсаулық сақтау мен фармациядағы

менеджмент және маркетинг» кафедрасының

меңгерушісі, э.ғ.к., Маукенова А.А.

 

 

«Коммуникативті дағдылар,психотерапия негіздері,

жалпы және медициналық психология» кафедрасының

меңгерушісі, м.ғ.д., профессор Асимов М.А.

 

 

«Келісілді» «Бекітемін»

Шетел студенттерінің деканы ОТЖ проректоры

м.ғ.к. Иванченко м.ғ.к., проф.Тулебаев К.А. ___________________ _____________________

«___» ___________ 2015 ж. «___» _________ 2015 ж.

 

«Мейірбике ісіндегі әкімшілік үрдіс және менеджмент» және

«Педагогикалық білім негіздері» пәндерінен

4 курс, 5В110100 –«Мейірбике ісі» мамандығы бойынша

2014-2015 оқу жылына Мемлекеттік емтихан билетінің сұрақтары