Визначення витрат палива

1. Вид палива - мазут малосірчаний.

2. Теплота згоряння мазуту (таблиця 6) - = 40280 кдж/кг(м³).

3. Коефіцієнт надлишку повітря на вході в топку приймаємо = 1,12.

4. Присос повітря в котельному агрегаті - Δαка = 0,25.

5. Коефіцієнт надлишку повітря у відхідних газах

1,12 + 0,25 = 1,37.

6. Ентальпії теоретичного об'єму повітря при температурах 100 і 200 ºС за

таблицею 6 = 1409 кдж/кг, = 2830 кдж/кг.

7. Ентальпії теоретичного об'єму продуктів згоряння при температурах 100 і 200 ºС за таблицею 6

= 1587 кдж/кг, = 3207 кдж/кг.

8. Ентальпії дійсного об'єму продуктів згоряння при температурах 100 і 200 ºС = 1587 + (1,37 - 1)·1409 = 2108 кДж/кг.

= 3207 + (1,37 - 1)·2830 = 4254 кДж/кг.

9. Приймаємо температуру відхідних газів θвід=160 ºС.

10. Ентальпія відхідних газів :

.

11. Теоретичний об'єм повітря, необхідний для згоряння 1 кг палива за

таблицею 6 = 10,62 нм³/кг.

12. Ентальпія теоретичного об'єму холодного повітря:

Iхп = схп · · tхп = 1,32·10,62 · 30 = 420,5 кДж/кг.

13. Приймаємо втрати теплоти від хімічної неповноти згоряния q3 = 1%.

14. Втрати теплоти від механічної неповноти згоряння для мазуту q4 = 0.

15. Втрати теплоти з відхідними газами

.

16. Втрати теплоти через зовнішні стінки котла

q5 = 4,62-1,93 ·Dод + 0,402 ·Dод² -0,0302·Dод³ =

4,62 -1,93·1,175 + 0,402·1,02² - 0,0302 ·1,02³=3,04 %;

Dод =3,665 т/год= 1,02 кг/с - паропродуктивність одного котла.

 

17. ККД котельного агрегата

ŋ = 100- (q2 + q3 + q4 + q5) =100 - (7,35 + 1 + 0 + 3,04) = 89,6 %.

18.Приймаємо температуру живильної води tжв = 75 ºС.

18. Ентальпія живильної води

iжв = 4,19 · tжв = 4.19 ·75 = 314 кДж/кг.

19. Ентальпія пари при тиску Р=13 бар і ступені сухості пари x=0,98

iп =i' + r · x = 772 + 2000 · 0.98=2732 кДж/кг;

r = 2000 кДж/кг – теплота пароутворення;

i' = 772 кДж/кг –ентальпіякиплячої рідини;

20. Витрати палива на виробництво 3,665 т/год

.

 

Література

 

1. Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети. М., «Энергия », 1975.

2. Строительные нормы и правила СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания. М., Стройиздат, 1987, 26 с.

3. Ширакс З.Э. Теплоснабжение. М., «Энергия », 1979.