Динамика 2 страница

A) ≈14м

B) ≈370м

C) ≈37м

D) ≈29м

E) ≈58м

{Дұрыс жауап}= D

284.Оқушы резеңкені 45 Н күш жұмсай отырып 9 см-ге ұзартты. Егер 110 Н күш жұмсаса, резеңкенің ұзаруы

A) 30 см

B) 20 см

C) 18 см

D) 9 см

E) 22 см

{Дұрыс жауап}= E

285.10 Н күштің әсерінен серіппе 0,1 м-ге ұзарды. Серіппенің қатаңдығы

A) 10 Н/м

B) 0,01 Н/м

C) 0,1 Н/м

D) 1 Н/м

E) 100 Н/м

{Дұрыс жауап}= E

286. Арқан тарту жарысына 4 адам қатысады. Олардың екеуі F1=250 Н және F2=200 Н күштерді түсіріп оң жаққа,қалған екеуі F3=350 Н және F4=50 Н күштерді түсіріп, сол жаққа тартады. Тең әсерлі күш және арқанның қозғалу бағыты:

A) 850 Н, оңға.

B) 450 Н, оңға.

C) 350 Н, солға.

D) 100 Н, солға.

E) 50 Н, оңға.

{Дұрыс жауап} = E

287. 20 Н күш әсер еткен дене 2,5 м/с2 үдеумен қозғалады. Дененің массасы

A) 8 кг.

B) 0,8 кг.

C) 50 кг.

D) 25 кг.

E) 10 кг.

{Дұрыс жауап} = А

288. Ньютонның үшінші заңы:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

{Дұрыс жауап} = C

289. Массасы 4 кг, 2 Н күш әсер ететін дененің қозғалысы мен жылдамдығы:

A) Бір қалыпты, 2 м/с жылдамдықпен.

B) Бір қалыпты, 0,5 м/с жылдамдықпен.

C) Тең үдемелі, 2 м/с2 үдеумен.

D) Тең үдемелі, 0,5 м/с2 үдеумен.

E) Тең үдемелі, 8 м/с2үдеумен.

{Дұрыс жауап} = D

290. F1, F2, F3, F4 (суретте) күштерін қосудың ОX осіне проекциясы

A) 1 кН.

B) 2 кН.

C) 3 кН.

D) 4 кН.

E) 5 кН.

{Дұрыс жауап} = В

291. Жылдамдығы 200 м/с массасы 160 г оқ бөгетке тиді және тоқтағанға дейін

16 см өтті. Оқтың кедергі күші

A 20 кН.

B)30 кН.

C) 10 кН.

D)40 кН.

E) 50 кН

{Дұрыс жауап}=А

292. Дене үш күштің әсерінен тепе-теңдік қалпын сақтап тұр. 6 Н –ға тең бір күш шығысқа, 3 Н –ға тең екінші күш солтүстік – шығысқа қарай 600 бұрыш жасай әсер етеді. Үшінші күштің модулі мен бағыты

A) 79 Н, оңтүстік батысқа

B)7,9 Н, оңтүстік батысқа

C) 17,9 Н, оңтүстік батысқа

D)1,79 Н, оңтүстік батысқа

E) 0,79 Н, оңтүстік батысқа

{Дұрыс жауап}=В

293. Массасы 1500 кг автомобиль 0,5 м/с2 удеумен горизонталь бағытта қозғала бастады. Қозғалысқа кедергі жасайтын күш 500 Н –ға тең. Қозғалтқыштың өндіретін тарту күші

A) 1250 Н.

B)1520 Н.

C) 250 Н.

D)1550 Н.

E) 125 Н.

{Дұрыс жауап}= A

294. Массасы 200 г денені 1,5 м/с2 үдеумен қозғалысқа түсіретін күш

A) 7,5 Н.

B)300 Н.

C) 0,3 Н.

D)75 Н.

E) 0,03 Н.

{Дұрыс жауап}= C

295. Массасы 1,5 т автобус орнынан 1,5 кН тарту күшінің әрекетінен қозғалады. Егер автобусқа әрекет ететін кедергі күш 450 Н болса, онда оның үдеуі

A) 1,3 м/с2.

B)13 м/с2.

C) 1,75 м/с2.

D)0,7 м/с2.

E) 0,07 м/с2.

{Дұрыс жауап}= D

296. Массасы 50 кг хоккейші массасы 2 кг шарды өзінен 20 Н күшпен итереді. Бұл кезде адам мен шардың алатын үдеулері

A) - 4 м/с2; 10 м/с2.

B)- 0,4 м/с2; 0,1 м/с2.

C) 0,04 м/с2; 0,1 м/с2.

D)- 0,4 м/с2; -10 м/с2.

E) - 0,4 м/с2; 10 м/с2.

{Дұрыс жауап}= E

297. Лифт табанында массасы 20 кг жүк жатыр. Лифт 2 м/с2 үдеумен жоғары қарай қозғалады. Жүктің лифт табанына түсіретін күші (g = 10 м/с2)

A) 240 Н.

B)340 Н.

C) 140 Н.

D)440 Н.

E) 540 Н.

{Дұрыс жауап}= A

298. Плутонның Күннен арақашықтығы жердігіне қарағанда 40 есе үлкен болса, Плутон мен Күннің арасындағы тартылыс күшінің Жер мен Күннің арасындағы тартылыс күшіне қатынасы. Плутон мен Жердің массасын жуықтап бірдей деп есептеңдер.

A) 1400 есе.

B) 120 есе.

C) 1600 есе.

D) 160 есе.

E) 1200 есе.

{Дұрыс жауап} = С

299. М массалы планетаның айналасында, массасы m серігі қозғалады. Осы кездегі серіктің планетаға гравитациялық тартылыс күші

A) М массасына тура пропорционал және m-ға тәуелді емес.

B) m массасына тәуелді емес және М-ға тәуелді емес.

C) Мm массалар көбейтіндісіне тура пропорционал.

D) М/m массалар қатынасына тура пропорционал.

E) М-ға да, m-ге де тәуелді емес.

{Дұрыс жауап} = C

300. Массалары m, 2m және 3m үш дене суретте көрсетілген ара қашықтықпен бір түзудің бойында орналасқан. Денелер арасындағы гравитациялық тартылыс күші

A) 1 және 2 минимал.

B) 1 және 3 минимал.

C) 2 және 3 минимал.

D) 1 және2, 1 және 3, 2 және 3 бірдей.

E) 2 және 3 максимал.

{Дұрыс жауап} = С

301. Массасы 8 т ғарыш кемесі массасы 20 т орбиталық ғарыш бекетіне 100 м ара қашықтыққа жақындайды. Олардың өзара тартылыс күші (G = 6,67∙10-11 )

A) 1 кН.

B) 1 мкН.

C) 10 мкН.

D) 10 кН.

E) 100 Н.

{Дұрыс жауап} = В

302. Өзара әсерлескен, массалары екі есе артқан екі дененің тартылу күші

A) 2 есе артады.

B) 2 есе кемиді.

C) 4 есе артады.

D) 4 есе кемиді.

E) өзгереді.

{Дұрыс жауап}=C

303. Өз-ара әсерлескен екі дене арасындағы қашықтықты 2 есеге арттырған кездегі денелердің тартылу күші

A) 8 есе артады.

B) 2 есе кемиді.

C) 2 есе артады.

D) 4 есе кемиді.

E) 4 есе артады.

{Дұрыс жауап}=D

304. Бүкіләлемдік тартылыс заңының формуласы

A)

B)

C)

D)

E)

{Дұрыс жауап}=C

305. Юпитердің массасы Жердің массасынан 317 есе артық, ал радиусы жер радиусынан 11 есе артық. Юпитердегі еркін түсу удеуі

( )

A) 317 м/с2.

B) 26,2 м/с2.

C) 11 м/с2.

D) 121 м/с2.

E) 28,8 м/с2.

{Дұрыс жауап}=B

306. Жердің центрінен бастапқы арақашықтықтағы жерге тартылу күші 36 есе кем болатын қашықтық (Жер радиусы – Rж)

A) 36Rж.

B) 18 Rж.

C) 9 Rж.

D) 6 Rж.

E) 12 Rж.

{Дұрыс жауап}=D

307. Массасы 1 кг дене Ай бетіне 1,63 Н күшпен тартылады. 20,375 м биіктіктен дененің Ай бетіне қўлау уақыты

A) 12,5 с.

B) 10 с.

C) 20 с.

D) 5 с.

E) 4 с.

{Дұрыс жауап}=D

308. Массалары кг және кг денелер 13,34 мН күшпен тартылады. Осы денелер арасындағы ара қашықтық

( )

A) 96 м.

B) 1 км.

C) 400 м.

D) 4800 м.

E) 200 м.

{Дұрыс жауап}=E

309. 10 м арақашықтықтан массалары бірдей денелердің өз-ара тартылыс күші 26,68 мН. Денелердің массалары

( )

A) 200 т.

B) 100 т.

C) 400 т.

D) 266 т.

E) 133 т.

{Дұрыс жауап}=A

310. Жерге тартылу күші алғашқы мәнінен 81% -ға өзгеретін биіктік

A)

B)

C)

D)

E)

{Дұрыс жауап}=A

311. Жерге тартылу күші бастапқы жағдайынан 0,25Rж биіктіктегі қўрайтын бөлігі

A) 75%.

B) 25%.

C) 50%.

D) 64%.

E) 48%.

{Дұрыс жауап}=D

312. Жер бетінде еркін түсу үдеу модулі анықталатын формула

A)

B)

C)

D)

E)

{Дұрыс жауап}=B

313. Екі дененің ара қашықтығын 100 м –ге арттырғанда тартылыс күші 1,44 есе кеміді. Денелер арасындағы бастапқы ара қашықтықтың мәні

A) 1440 м.

B) 144 м.

C) 500 м.

D) 1000 м.

E) 600 м.

{Дұрыс жауап}=C

314. Екі дененің ара қашықтығы 60 м –ге кемігенде тартылыс күші 69% -ке артады. Денелер арасындағы бастапқы ара қашықтықтың мәні

A) 360 м.

B) 630 м.

C) 690 м.

D) 130 м.

E) 260 м.

{Дұрыс жауап}=E

315. Белгілі бір ара қашықтықта массалары бірдей денелер өз-ара тартылады. Егер бір дененің массасын 200 кг-ға артырсақ, олардың тартылыс күші 3 есе артады (сол ара қашықтықта). Бастапқы массасының мәні.

A) 100 кг.

B) 200 кг.

C) 400 кг.

D) 50 кг.

E) 300 кг.

{Дұрыс жауап}=A

316. Белгілі бір ара қашықтықта массалары бірдей денелер өз-ара тартылады. Егер бір дененің массасын 300 кг-ға кемітсек, олардың тартылыс күші 15%-ке кемиді (сол ара қашықтықта). Бастапқы массасының мәні.

A) 345 кг.

B) 3000 кг.

C) 2000 кг.

D) 4500 кг.

E) 200 кг.

{Дұрыс жауап}=C

317. 100 м ара қашықтағы екі дененің тартылыс күші . Егер ара қашықтықты 50 м-ге арттырсақ, онда тартылыс күшінің мәні

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

{Дұрыс жауап}=C

318. Екі дене 400 м қашықтықта өз-ара тартылады. Егер қашықтықты 100 м-ге артырсақ, онда оның тартылыс күші

A) 30%-ке кемиді.

B) 40%-ке кемиді.

C) 40%-ке артады.

D) 36%-кемиді.

E) 36%-ке артады.

{Дұрыс жауап}=D

319. Массалары 400 кг екі дене өз-ара тартылады. Егер біреуінің массасын 100 кг-ға арттырса, сол қашықтықтағы олардың тартылыс күші

A) 2 есе артады.

B) 1,25 есе кемиді.

C) 4 есе артады..

D) 4 есе кемиді.

E) 1,25 есе артады.

{Дұрыс жауап}=E

320. Массалары 2500кг екі дене өз-ара тартылады. Егер біреуінің массасын 500 кг-ға кемітсе, сол қашықтықтағы олардың тартылыс күші

A) 25% -ке кемиді.

B) 20%-ке артады.

C) 20%-ке кемиді.

D) 40%-ке артады.

E) 40%-ке кемиді.

{Дұрыс жауап}=C

321.Массасы 50 кг жүкті 2 с-та арқанның көмегімен 10 м биіктікке вертикаль жоғары тең үдемелі көтереді. Арқанның тартылу күші (g = 10 м/с2)

A) 650 Н.

B) 750 Н.

C) 98 Н.

D) 20 Н.

E) 400 Н.

{Дұрыс жауап} = В

322.Массалары 150 кг жолаушылардың лифт еденіне түсіретін қысым күші. Лифт 0,6 м/с2 үдеумен төмен түсіп келеді. (g = 10 м/с2)

A) 1410 Н.

B) 1590 Н.

C) 1500 Н.

D) 1670 Н.

E) 1300 Н.

{Дұрыс жауап} = А

323. Массалары 150 кг жолаушылардың лифт еденіне түсіретін қысым күші.

Лифт 0,6 м/с2 үдеумен жоғары көтеріліп барады.

A) 1410 Н.

B) 1590 Н.

C) 1500 Н.

D) 1670 Н.

E) 1300 Н.

{Дұрыс жауап} = B

324.Массалары 150 кг жолаушылардың лифт еденіне түсіретін қысым күші.

Лифт бір қалыпты қозғалады. (g = 10 м/с2)

A) 1410 Н.

B) 1590 Н.

C) 1500 Н.

D) 1670 Н.

E) 1300 Н.

{Дұрыс жауап} = C

325.Ұшақ радиусы R=255 м «өлі тұзақ» жасап жүр. Ұшқыш креслосына бекітілген белдігіне асылып қалмас үшін,тұзақтың ең жоғарғы нүктесінде ұшақтың ие болатын ең аз жылдамдығы

A) ≈ 60 м/с.

B) ≈ 150 м/с.

C) ≈ 50 м/с.

D) ≈ 5 м/с.

E) ≈ 55 м/с.

{Дұрыс жауап} = C

326. Жаңбыр тамшысын Жерге құлататын күш

A) серпімділік күші.

B) үйкеліс күші.

C) ауырлық күші.

D) кулондық күш.

E) кері итеруші күш.

{Дұрыс жауап} = C

327. Егер Айдағы еркін түсу үдеуі 1,6 м/с2 болса, ал Айдың радиусы 1700 км болса, онда Айдағы бірінші ғарыштық жылдамдық

A) 1,65 км/с.

B) 16,5 км/с.

C) 0,165 км/с.

D) 165 км/с.

E) 1,65 м/с.

{Дұрыс жауап} = A

328. Садақтан вертикаль жоғары атылған жебе 5,6 с кейін кері қайтып оралды. Садақ жебесінің көтерілу биіктігі және атылған жылдамдығы (g = 9,8 м/с2)

A) 20 м, 40 м/с.
B) 50,5 м, 50 м/с.
C) 50 м/с, 20 м.
D) 38,4 м, 27,4 м/с.
E) 27,4 м, 38,4 м/с.
{Дұрыс жауап}= D

329. Биіктігі 6 м ағаштан алма құлап түсті. Оның құлау уақыты және жерге түсу жылдамдығы (Ауа кедергісін ескермеңдер) (g = 10 м/с2)

A) 1,1 с, 11 м/с.
B) 2,2 с, 22 м/с.
C) 22 с, 2,2 м/с.
D) 11 с, 1,1 м/с.
E) 33 с, 3,3 м/с.
{Дұрыс жауап}= A

330. Қатаңдық коэффициенті 100 Н/м серіппені 0,01 м-ге созатын күш

A) 100 Н.

B) 50 Н.

C) 1 Н.

D) 5 Н.

E) 10 Н.

{Дұрыс жауап} = C

331. F=3 Н күштің әсерінен 6 см-ге ұзарған серіппенің қатаңдығы

A) 10 Н/м.

B) 1 Н/м.

C) 0,5 Н/м.

D) 5 Н/м.

E) 50 Н/м.

{Дұрыс жауап} = Е

332. Қатаңдығы 300 Н/м серіппе 50 мм-ге созылды. Осындай деформацияға ұшыратқан жүктің массасы (g = 10 )

A) 0,5 кг.

B) 0,2 кг.

C) 1,5 кг.

D) 2 кг.

E) 4 кг.

{Дұрыс жауап} = С

333. Горизонталь жолда бір қалыпты қозғалған тепловоздың тартылыс күшін анықта, үйкеліс коэффициенті 0,003. Тепловоздың рельске түсіретін қысым күші 25·106 Н.

A) 75 кН.

B) 7,5 Н.

C) 7,5 кН.

D) 75 Н.

E) 750 Н.

{Дұрыс жауап} = A

334. Массасы 0,1 кг білеушені динамометрдің көмегімен столдың горизонталь бетінде бір қалыпты тартамыз. Динамометрдің көрсетуі 0,4 Н. Сырғанаудың үйкеліс коэффициенті (g = 10 м/с2)

A) 0,25.

B) 0,4.

C) 0,2.

D) 2,5.

E) 0,5.

{Дұрыс жауап} = B

335. Автомобиль горизонталь жолмен қозғалып келеді. Үйкеліс коэффициенті 0,2. Двигательді өшіргеннен кейін 4 с өткен соң, оның жылдамдығы екі есе кемиді. Автомобильдің бастапқы жылдамдығы.

A) 9,8 м/с.

B) 13 м/с.

C) 16 м/с.

D) 19,6 м/с.

E) 22 м/с.

{Дұрыс жауап} = С

336. Қатандығы 400 Н/м металл сымға ілінген, массасы 3 кг дене вертикаль жоғары 2 м/с2 үдеумен қозғалады. Сымның созылуы

( )

A) 7,5 см.

B) 9 см.

C) 6 см.

D) 24 см.

E) 12 см.

{Дұрыс жауап}=B

337. Қатандығы 0,3 кН/м трос массасы 2 кг денені тең үдеуімелі вертикаль жоғары көтерілгенде 4 см – ге созылады. Дененің үдеуі

( )

A) 2 м/с2.

B) 6 м/с2.

C) -4 м/с2.

D) 12 м/с2.

E) -8 м/с2.

{Дұрыс жауап}=C

338. Көтергіш кран тросы массасы 600 кг денені, 3 м/с2 үдеумен вертикаль жоғары көтерілгенде 10 см – ге созылады. Тростың қатаңдығы

( )

A) 18 кН/м.

B) 60 кН/м.

C) 30 кН/м.

D) 78 кН/м.

E) 20 кН/м.

{Дұрыс жауап}=D

339. Қатандығы 20 кН/м көтергіш кранмен жүкті 2 м/с2 үдеумен көтерілгенде трос 12 см – ге созылады. Жүк массасы

( )

A) 600 кг.

B) 300 кг.

C) 400 кг.

D) 240 кг.

E) 200 кг.

{Дұрыс жауап}=E

340. Қатаңдықтары бірдей k тізбектей жалғанған 4 серіппенің жалпы қатаңдығы

A)

B)

C)

D)

E)

{Дұрыс жауап}=C

341. Массасы 50 кг жүкті вертикаль жоғары үдемелі көтергенде, оның салмағы 100 Н-ға артты, трос 6 см –ге созылды. Тростың қатаңдығы

( )

A) 10 кН/м.

B) 6 кН/м.

C) 50 кН/м.

D) 48 кН/м.

E) 30 кН/м.

{Дұрыс жауап}=A

342. Массасы 120 г хоккей шайбысы 15 м/с жылдамдықпен қақпа торына соғылды.Тор шайба бағытымен 5 см – ге созылды. Қақпа торында пайда болған серпімділік күшінің мәні

( )

A) 750 Н.

B) 600 Н.

C) 270 Н.

D) 240 Н.

E) 500 Н.

{Дұрыс жауап}=C

343. Массасы 160 г хоккей шайбысы 20 м/с жылдамдықпен қақпа торына соғылды.Тор шайба бағытымен 8 см – ге созылды. Қақпа торының қатандығы

( )

A) 16 кН/м.

B) 12,8 кН/м.

C) 20 кН/м.

D) 10 кН/м.

E) 4 кН/м.

{Дұрыс жауап}=D

344. 4,05 м биіктіктен массасы 3 кг дене вертикаль орналасқан серіппеге құлағанда 10 см-ге сығады. Серіппеге қатандығы

( )

A) 12,15 кН/м.

B) 13,05 кН/м.

C) 30 кН/м.

D) 40,5 кН/м.

E) 24,3 кН/м.

{Дұрыс жауап}=E

345. 3,2 м биіктіктен массасы 2 кг дене вертикаль орналасқан серіппеге құлағанда, орташа мәні 0,8 кН серпінділік күшін тудырады. Серіппенің сығылуы

( )

A) 8 см.

B) 16 см.

C) 6,4 см.

D) 1,6 см

E) 4 см.

{Дұрыс жауап}=D

346. Серіппеге ілінген массасы 3 кг жүк, оны 1,5 см созады. Егер 4 кг жүк ілінсе, онда оның созылуы

A) 6 см.

B) 4,5 см.

C) 4 см.

D) 2 см.

E) 12 см.

{Дұрыс жауап}=D

347. Серіппеге массасы 20 кг жүк ілгенде, оның ұзындығы 12 см, ал 50 кг жүк ілгенде 15 см болса, онда оның бастапқы ұзындығының мәні

A) 10 см.

B) 8 см.

C) 11,5 см.

D) 10,5 см.

E) 9 см.

{Дұрыс жауап}=A

348. Шаңғышы көлбеу жазықтық табанындағы 15 м/с жылдамдығымен, жолдың қалған бөлігін 20 с уақытта сырғанайды. Шаңғышының қармен сырғанау коэффициенті

( )

A) 0,075

B) 0,03

C) 0,15

D) 0,005

E) 0,02

{Дұрыс жауап}=A

349. Үйкеліс коэффициенті 0,3, массасы 20 кг жүкті көкжиек жазықтық бойымен 100 Н күш әсер ете қозғайды. Жүк үдеуінің мәні

( )

A) 5 м/с2.

B) 6 м/с2.

C) 3 м/с2.

D) 2 м/с2.

E) 4 м/с2.

{Дұрыс жауап}=D

350. Үйкеліс коэффициенті 0,46, массасы 20 кг жүкті көлбеулік бұрышы 300 жазықтық бойымен 0,6 м/с2 үдеу бере тартса, қозғалыс бағытымен әсер ететін күштің мәні ( ; )

A) ≈60 Н.

B) ≈230 Н.

C) ≈200 Н.

D) ≈300 Н.

E) ≈120 Н.

{Дұрыс жауап}= C

351. 54 км/сағ жылдамдықпен көкжиекке 600 бұрышпен бұрыла қозғалған мотоциклшінің сызған дөңгелегінің радиусы

( ; )

A) 40 м.

B) 10 м.

C) 30 м.

D) 15 м.

E) 20 м.

{Дұрыс жауап}=A

352. Конькиші көкжиекке 600 бұрыш жасай радиусы 20 м дөңгелек сыза қозғалды. Оның жылдамдығы

( ; )

A) 25 м/с.

B) 11 м/с.

C) 5 м/с.

D) 15 м/с.

E) 19 м/с

{Дұрыс жауап}=E

353. Үйкеліс коэффициенті 0,2 дене, көлбеулік бұрышы 300 көлбеулік жазықтық бойымен 2 с сырғанай түседі. Дененің көлбеу жазықтық табанындағы жылдамдығы (g = 10м/с2; sin300 = 0,5; cos300 = 0,87)