Динамика 1 страница

207. Күш әсер еткендегі дененің қозғалысы

A) бірқалыпты.

B) үдемелі.

C) айналмалы.

D) жылдамдықпен, баяу.

E) жылдамдығы өзгеріссіз, тез.

{Дұрыс жауап} = В

208. Массасы 60 кг жүргізуші 200 см/с2 үдеумен қозғалған автомобиль орындығының арқасын қысатын күші

A) 12 кН

B) 0,12 кН

C) 120 кН

D) 30 кН

E) 3,3 кН

{Дұрыс жауап} = В

209. Массасы 1 кг денені Жер бетінен 3 м/с2 үдеумен жоғары көтеру үшін жұмсалатын күш (g= 10 м/с2 ).

A) 10 Н

B) 13 Н

C) 7 Н

D) 30 Н

E) 33 Н

{Дұрыс жауап} = В

210. Бір нүктеге түсірілген екі күштің арасындағы бұрыш 900, теңәсерлі күшінің модулі 5 Н, ал F1=3 Н болса, F2 мәні

A) 3 Н

B) 4 Н

C) 5 Н

D) 8 Н

E) 2 Н

{Дұрыс жауап} = В

211. 4Н күштің әсерінен 0,5 м/с2 үдеу алған дененің массасы

A) 2 кг

B) 8 кг

C) 0,4 кг

D) 20 кг

E) 40 кг

{Дұрыс жауап} = В

212. Массасы 8 кг дене 0,5 м/с2 үдеу алғандағы әсер күші

A) 40 Н

B) 4 Н

C) 400 Н

D) 20 Н

E) 200 Н

{Дұрыс жауап} = В

213. Бір нүктеге түсірілген F1=3Н және F2=5Н күші векторлары арасындағы бұрыш 1800. Осы күштердің теңәсерлі күші

A) 8 Н

B) 2 Н

C) 6 Н

D) 5 Н

E) 3 Н

{Дұрыс жауап} = В

214. Бірқалыпты қозғалыстағы денеге әсер ететін күштерге теңәсерлі күш

A) F = ma

B) F = 0

C) F =

D) F = ma

E) F =

{Дұрыс жауап} = В

215. Күштің әсерінен еркін дененің қозғалысы

A) бірқалыпты.

B) үдеумен.

C) бірқалыпсыз.

D) бірқалыпты, үдеумен.

E) кемімелі.

{Дұрыс жауап} = В

216. Күштің өлшем бірлігі

A)

B) кг∙ м∙с-2

C) кг∙м/с

D) кг∙м

E)

{Дұрыс жауап} = В

217. 0,78 Н күштің әсерінен 1 м/с2 үдеумен қозғалған көлемі 100 см3 дененің тығыздығы

A) 7,8 кг/м3

B) 7800 кг/м3

C) 0,0078 кг/м3

D) 780 кг/м3

E) 0,078 кг/м3

{Дұрыс жауап} = В

218. 12Н күштің әсерінен 10 м қашықтықта 8 м/с бастапқы жылдамдықпен қозғалып келе жатқан,массасы 5кг дененің соңғы жылдамдығы

A) 13 м/с

B) 10,6 м/с

C) 14 м/с

D) 15 м/с

E) 14,5 м/с

{Дұрыс жауап} = В

219. Массасы 5 кг денегі қарама-қарсы бағытта F1 және F2 күштер әсер етеді. Егер күштер Ғ1 =12 Н және F2 =8 Н болса, дененің алатын үдеуі және қозғалыс бағыты

A) 4 м/с2 F1 бағытымен

B) 0,8 м/с2 F1 бағытымен

C) 0,8 м/с2 F2 бағытымен

D) 4 м/с2 F2 бағытымен

E) 20 м/с2 F1 бағытымен

{Дұрыс жауап} = В

220. Жылжымайтын екі блок арқылы жіптің үштарына массалары m=5 кг бірдей екі жүк ілінген. Блоктардың арасына, тепе-тендік кезіндегі бұрыш 1200 болу үшін жіпке ілінген жүктің массасы

A) 10 кг

B) 5 кг

C) 14,2 кг

D) 7,5 кг

E) 7,1 кг

{Дұрыс жауап} = В

221.а = 3g үдеумен тік жоғары көтерілген зымырандағы массасы 10 кг дененің салмағы ( )

А) 300 Н

В) 400 Н

С) 500 Н

D) 200 Н

Е) 100 Н

{Дұрыс жауап} = В

222. Төмен 0,8 м/с2 үдеумен қозғалатын лифт еденіне массасы 70 кг адамның түсіретін күші ( )

А) 360 Н

В) 644 Н

С) 600 Н

D) 740 Н

Е) 0 Н

{ Дұрыс жауап} = В

223. Жерді айнала қозғалған автоматты станциядағы динамометрдің көрсетуі

А) 10Н

В) 0 Н

С) 9,8 Н

D) 13 Н

Е) 6 Н

{Дұрыс жауап} = В

224. Тастың салмағы 2 есе арту үшін қажетті үдеу

А) а =2g

В) а = g

С) а =

D) а = 0

Е) а = 3g

{Дұрыс жауап} = В

225. Тастың салмағы 2 есе кему үшін қажетті үдеу

А) а = 2g

В) а =

С) а = g

D) а = 0

Е) а =

{Дұрыс жауап} = В

226. Жер бетінен тік жоғары 20 м/с2 үдеумен көтерілген ғарыш зымыранының ішіндегі массасы 80 кг ғарышкердің салмағы ( )

А) 24кН

В) 2,4 кН

С) 0,24 кН

D) 240 Н

Е) 2,4 Н

{Дұрыс жауап} = В

227. Жылдамдығын 1 с ішінде 10 м/с-тан 50 м/с-қа арттырған парашютшінің асқын салмағы

А) 2P

В) 5P

С) 0P

D) 40P

Е) 4P

{Дұрыс жауап} = В

228. Останкино телемұнарасының лифті 15с ішінде 7 м/с жылдамдыққа үдетіледі. Қозғалыстың соңындағы массасы 80 кг адам салмағының өзгерісі ( )

А) 40 Н-ға кемиді

В) 37 Н-ға кемиді

С) 17 Н-ға артады

D) өзгермейді

Е) 0-ге тең

{Дұрыс жауап} = В

229. Жолаушы бір сәт салмақсыздық күй кешу үшін, автомобиль радиусы 40 м дөңес көпірдің ортасынан өтуге қажетті жылдамдық

А) 30

В) 20

С) 15

D) 10

Е) 0

{Дұрыс жауап} = В

230. Жылдамдығы 20 м/с қозғалыстағы автомобилдің жолаушысы бір сәт салмақсыздықта болатын дөңес көпірдің радиусы

А) 50 м

В) 40 м

С) 10 м

D) 30 м

Е) 45 м

{Дұрыс жауап} = В

231. Дөңес көпірдің үстімен қозғалып бара жатқан автомобилдің салмағы (υ – жылдамдығы, R – көпірдің қисықтық радиусы)

А)

В)

С)

D)

Е)

{Дұрыс жауап} = В

232. Қисықтық радиусы 100м дөңес көпірдің үстімен 60 км/сағ жылдамдықпен өткен, массасы 2 т автомобиль салмағының өзгерісі

А) 5600 Н-ға артады

В) 5600 Н-ға кемиді

С) Өзгермейді

D) 2000 Н-ға артады

Е) 2000 Н-ға кемиді

{Дұрыс жауап} = В

233. Массасы 2,4т ғарыш кемесіне, жер маңында әсер еткен ауырлық күші

A) 2,4· Н

B) 2,4· Н

C) 2,4· Н

D) 2,4· Н

E) 24· Н

{Дұрыс жауап} = В

234. Екі дене арасындағы арақашықтық 2 -ге кемісе, тартылыс күші

A) 2 есе артады.

B) 4 есе артады.

C) 2 есе кемиді.

D) өзгермейді.

E) 4 есе кемиді.

{Дұрыс жауап} = В

235. Екі дене арасындағы арақашықтық 2 есе артса,тартылыс күші

A) 4 есе артады.

B) 4 есе кемиді.

C) 2 есе кемиді.

D) өзгермейді.

E) 2 есе артады.

{Дұрыс жауап} = В

236. Екі дене арасындағы арақашықтық 3 еселенсе, тартылыс күші

A) 3 есе артады.

B) 9 есе кемиді.

C) 9 есе артады.

D) 3 есе кемиді.

E) өзгермейді.

{Дұрыс жауап} = В

237. Келе жатқан автомобильдің әйнегіне маса келіп соғылады. Масаға және автомобильге әсер ететін күштер

A) әр түрлі

B) бірдей

C) масаға аз, автомобильге көп

D) масаға көп, автомобильге аз

E) автомобильге әсер етпейді

{Дұрыс жауап} = В

238. Массалары бірдей екі дене R қашықтықта F күшпен тартылады. Ара қашықтықты өзгертпей, бірінші дененің массасын 2 есе кемітсе тартылыс күші

A) F =2 F

B) F = 0,75 F

C) F = 4F

D) F = 0,5F

E) F = 0,25F

{Дұрыс жауап} = D

239. Ғарышкеменің Жер бетінен жер радиусына тең қашықтыққа алыстағандағы, жерге тартылу күші

A) 4 есе артады.

B) 4 есе кемиді.

C) 2 есе артады.

D) 2 есе кемиді.

E) өзгермейді

{Дұрыс жауап} = В

240. Ғарышкеменің Жер бетінен 5RЖ қашықтығына алыстағандағы тартылыс күші

A) 36 есе артады

B) 36 есе кемиді

C) 5 есе артады

D) 5 есе кемиді

E) өзгермейді

{Дұрыс жауап} = В

241. Ғарышкеменің Жер бетінен жердің 9RЖ қашықтығына алыстағандағы, жерге тартылыс күші

A) 100 есе артады.

B) 100 есе кемиді.

C) 10 есе артады.

D) 10 есе кемиді.

E) 9 есе кемиді.

{Дұрыс жауап} = В

242. Шолпанның орташа тағыздығы 5200 кг/м3, радиусы 6100 км. Шолпан бетіндегі еркін түсу үдеуі (G = 6,67·10-11Н·м2/кг2)

A) 5

B) 8,8

C) 9,8

D) 10

E) 7

{Дұрыс жауап} = В

243. Меркурий ғаламшарының орташа радиусы 2420 км, еркін түсу үдеуі 3,72м/с2 болса,массасы

A) 3·1015кг

B) 3,27·1023кг

C) 3·1010кг

D) 3·1040кг

E) 3,27·1014кг

{Дұрыс жауап} = В

244. Шексіз ортада центрлерінің арақашықтығы 20см екі шар орналасқан. Көлемдері 20см3 және 40см3, ал тығыздықтары 1000кг/м3 және 2000кг/м3 осы шарларға әсер ететін күш

A) 60 пН.

B) 27 пН.

C) 6 нН.

D) 6 мН.

E) 60 мН.

{Дұрыс жауап} = В

245. 100м биіктікпен құлаған дененің жерге соғылғандағы жылдамдығы мен құлау уақыты ( )

А) 40 ; 5с.

В) 45 ; 4,5с.

С) 0; 3с.

D) 45 ; 6с.

Е) 0; 4,5с.

{Дұрыс жауап} = В

246. Алғашқы жылдамдығы 44м/с тік жоғары лақтырылған дененің көтерілу биіктігі ( )

A) 10 м.

B) 100 м.

C) 440 м.

D) 400 м.

E) 4,4 м.

{Дұрыс жауап} = В

247. Тік жоғары 44м/с жылдамдықен лақтырылған дененің 100м биіктікке көтерілу уақыты ( )

A) 5 с.

B) 4,4 с.

C) 440 с.

D) 2,3 с.

E) 1,02 с.

{Дұрыс жауап} = В

248. Тас құдық түбіне 4 с-те құлап түсті. Құдықтың тереңдігі ( )

A) 60 м.

B) 80 м.

C) 75 м.

D) 76 м.

E) 79 м.

{Дұрыс жауап} = В

249. Тік жоғары лақтырылып, 8с-тан соң жерге құлаған дененің көтерілу биіктігі ( )

А) 60 м.

В) 80 м.

С) 75 м.

D) 76 м.

Е) 90 м.

{Дұрыс жауап} = В

250. Көкжиекке 300 бұрыш жасай 10м/с жылдамдықпен лақтырылған дененің көтерілу биіктігі мен ұшу қашықтығы ( )

А) 13 м; 88 м.

В) 1,3 м; 17,3 м.

С) 130 м; 88 м.

D) 13 м; 8,8 м.

E) 1,3 м; 88 м.

{Дұрыс жауап} = В

251. Жердің өз радиусындай биіктіктегі бірінші ғарыштық жылдамдық

(G = 6,67·10-11 ; Rж = 6400 км; Мж = 6·1024кг; )

А) 6

В) 5,59

С) 5,5

D) 5,54

Е) 5,6

{Дұрыс жауап} = В

252. Жердің жасанды серігінің 300м биіктіктегі айналу периоды ( )

А) ≈80 мин

В) ≈1,4 сағ

С) ≈90 сек

D) ≈1,5 мин

Е) ≈60 мин

{Дұрыс жауап} = В

253. Дене 80м биіктіктен еркін құлағанда түсу уақытының соңғы секундындағы орын ауыстыруы ( )

А) 30 м

В) 35 м

С) 0

D) 20 м

Е) 80 м

{Дұрыс жауап} = В

254. Соңғы 2 секундта 60 м жол жүріп, жерге құлаған дененің құлау уақыты ( )

А) 3 с

В) 4 с

С) 2 с

D) 1 с

Е) 5 с

{Дұрыс жауап} = В

255. Соңғы 2 с 60м еркін құлаған дененің түсу биіктігі ( )

А) 70 м

В) 80 м

С) 60 м

D) 120 м

Е) 100 м

{Дұрыс жауап} = В

256. Еркін құлаған дене жолдың бірінші жартысын 3,4 с өтсе, құлау биіктігі ( )

А) 60 м

В) 115,6 м

С) 58 м

D) 150 м

Е) 61 м

{Дұрыс жауап} = В

257. Бірінші ғарыцштық жылдамдықтың өрнегі (Rж - Жер радиусы)

А) υ = gRж

В) υ =

С)

D)

Е) υ = g

{Дұрыс жауап} = В

258. Дене жердің жасанды серігі болу үшін оған берілетін жылдамдық

А) ≈ 10 км/с

В) ≈8 км/с

С) ≈6 км/с

D) ≈4 км/с

Е) ≈2 км/с

{Дұрыс жауап} = В

259. Садақтан тік жоғары атылған жебе 10с өткенде жерге түсті.Жебенің көтерілу уақыты

А) 10с

В) 5с

С) 3с

D) 4с

Е) 2с

{Дұрыс жауап} = В

260. Жердің жасанды серігінің 20 км биіктіктегі айналу жылдамдығы ( )

А) 20

В) 7,9

С) 11,2

D) 13,7

Е) 9,8

{Дұрыс жауап} = В

261.Бірқалыпты қозғалыстағы тепловоздың рельстегі қысым күші 25 106Н, үйкеліс коэффициенті 0,03 болса, тарту күші

A) 750 H

B) 750 кН

C) 7 кН

D) 0,75 кН

E) 75 кН

{Дұрыс жауап} = В

262. Горизонтал ағаш тақта бойымен массасы 2 кг ағаш кеспекті қатаңдығы 100 Н/м серіппенің көмегімен тартады. Үйкеліс коэффициенті 0,3 болса, серіппенің ұзаруы ( )

A) 0,6 м

B) 0,06 м

C) 6 м

D) 0,06 см

E) 0,06 мм

{Дұрыс жауап} = В

263. Авариялық тежелудегі үйкеліс коэффициенті 0,4 жылдамдығы 12 автобустың тежелу уақыты ( )

A) 6 с

B) 3 с

C) 4 с

D) 5 с

E) 2 с

{Дұрыс жауап} = В

264. Мұз бетіне жіберілген шайба 40 м –ге жетіп тоқтаса, онда оның бастапқы жылдамдығы

(шайбаның мұзбен үйкеліс коэфффициенті 0,05; )

A) 15

B) 6,3

C) 25

D) 10

E) 5

{Дұрыс жауап} = В

265. Массасы 60 кг спортшы 10 метр биіктіктен секіріп, суға 10 м/с жылдамдықпен сүңгігендегі ауаның орташа кедергі күші ( )

A) 9,6 Н

B) 900 Н

C) 100 Н

D) 95 Н

E) 0,96 Н

{Дұрыс жауап} = В

266. Массасы 1 кг , үдеуі 9 денеге әсер ететін ауаның орташа кедергі күші ( )

A) 9H

B) 0,8H

C) 9,8H

D) 10H

E) 11H

{Дұрыс жауап} = В

267. Диномометрдің көмегімен массасы 200г кеспекті горизонталь тақтада орын ауыстырғындағы оның көрсетуі 0,6Н болса, үйкеліс коэффиценті

( )

A) 0,2

B) 0,3

C) 0,4

D) 0,12

E) 0,5

{Дұрыс жауап} = В

268. Үйкеліс коэффиценті 0,3 болатын дененің тежелу кезіндегі үдеуі

( )

A) 2

B) 3

C) 1

D) 4

E) 5

{Дұрыс жауап} = В

269. Автобус доңғалақтырының жолмен сырғанау үйкеліс коэффиценті 0,25, жылдамдығы 36км/сағ болса, горизонталь жолдан бұрылу доғасының ең кіші радиусы ( )

A) 50 м

B) 40 м

C) 60 м

D) 20 м

E) 30 м

{Дұрыс жауап} = В

270. Ауыр жүк тартатын жылқы тұқымдарының жарысында олардың бірі бірқалыпты қозғалып, массасы 23 т жүкті жеткізді. Аттың тарту күші 2,3кН болса, үйкеліс коэффиценті

A) 0,1

B) 0,01

C) 0,02

D) 0,03

E) 0,2

{Дұрыс жауап} = В

271. Әрқайсысының массасы 1кг екі ағаш білеушелер тақтай үстінде жатыр. Астыңғы білеушенің екі жағындағы үйкеліс коэффиценті 0,3 болса, оны бір қалыпты суырып алу үшін жұмсалатын күш

A) 10H

B) 9 H

C) 5 H

D) 7 H

E) 6 H

{Дұрыс жауап} = В

272. Ит жеккен шанаға қар үстінде жұмсалатын күш 0,5кН. Үйкеліс коэффиценті 0,1 болса, жегілген иттердің бірқалыпты қозғалып, сүйрей алатын, жүк тиелген шанасының массасы ( )

A) 600кг

B) 500кг

C) 1000кг

D) 400кг

E) 700кг

{Дұрыс жауап} = В

273. Массасы скафандрымен 170кг астронавтың табанының Ай бетімен арасындағы үйкеліс коэффиценті 0,5 болғандағы үйкеліс күші ( )

A) 137 H

B) 136 H

C) 1370 H

D) 85 H

E) 140 H

{Дұрыс жауап} = В

274. Динамометрге ілінген салмағы 4Н жүк оның серіппесін 10см-ге созса, серіппенің қатаңдығы

A) 20

B) 40

C) 25

D) 100

E) 400

{Дұрыс жауап} = В

275. Қатаңдығы 40 динамометр серіппесінің салмағы 2,4 Н жүктің әсерінен созылуы

A) 0,6 м

B) 0,06 м

C) 0,06 см

D) 0,06 мм

E) 0,6 см

{Дұрыс жауап} = В

276. Пойыздың жылдамдығын 2 есе кеміткенде, оның тежелу жолы

A) 2 есе артады.

B) 4 есе кемиді.

C) 2 есе кемиді.

D) 4 есе артады.

E) өзгермейді.

{Дұрыс жауап} = В

277. Пойыздың жылдамдығын 4 есе кеміткенде, тежелу жолы

A) 4 есе артады.

B) 16 есе кемиді.

C) 16 есе артады.

D) 4 есе кемиді.

E) өзгермейді.

{Дұрыс жауап} = В

278. 25м биіктіктен ағаш сынығы 2,5с ішінде құлап түскендегі ауаның орташа кедергі күшінің ауырлық күшіне қатынасы ( )

A) 2

B) 0,2

C) 1

D) 0,1

E) 0,25

{Дұрыс жауап} = В

279. Массасы 65кг спортшы он метрлік мұнарадан секіріп, 13м/с жылдамдықпен суға енгендегі ауаның орташа кедергі күші ( )

A) 1000 H

B) 1200 H

C) 10 H

D) 10000 H

E) 1H

{Дұрыс жауап} = В

280.Егер доп 0,1Н күштің әсерінен 0,2 м/с2 үдеу алса, оның массасы

A) 0,005 кг

B) 0,5 кг

C) 0,05 кг

D) 0,65 кг

E) 50 5 кг

{Дұрыс жауап}= B

281.Массасы 10 кг денені 8 м/с2 үдеумен жоғары көтеру үшін қажет күш

(g = 10 м/с2)

A) 180 Н

B) 80 Н

C) 100 Н

D) 20 Н

E) 8 Н

{Дұрыс жауап}= A

282.Динамометр Жер полюсінде 10 Н күш көрсетіп тұр. Жер бетінен Жер радиусындай биіктікте орналасса, оның көрсетуі

A) 10 Н

B) 2,5 Н

C) 5 Н

D) 20 Н

E) 15 Н

{Дұрыс жауап}= B

283.Автомобиль 72 км/cағ жылдамдықпен қозғалады, дөңгелектерінің жолмен үйкеліс коэффициенті 0,7. Ең аз тежелу жолы (g=10 м/сB)