Додаткова література

 

1. Брюховецька Н.Ю., Хасанова О.В. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства: визначення недоліків деяких існуючих методик / Н.Ю. Брюховецька // Економіка промисловості. – 2009. – № 44. – С. 74-78.

2. Важинський Ф.А., Молнар О.С., Колодійчук А.В. Зарубіжний і вітчизняний досвід прогнозування розвитку промислового виробництва регіону / Ф.А. Важинський // Економіка промисловості. – 2009. – № 44. – С. 91-97.

3. Вартісно-орієнтований аналіз проектів на етапі формування інвестиційного портфеля (на прикладі трьох проектів) / Д.В. Кулик // Економіка пром-сті. — 2007. — N 2. — С. 118-127.

4. Василенко В.О. Методологія економічної діагностики регіонів / В. Василенко // Економіка України. — 2008. — N 9. — С. 4-17.

5. Гражевська Н. Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в глобальному постіндустріальному вимірі / Н. Гражевська // Економіка України. — 2008. — N 9. — С. 54-63.

6. Діагностика й регулювання стрибків економічного розвитку підприємств / Л.В. Сорокіна // Актуал. пробл. економіки. — 2009. — N 2. — С. 93-100.

7. Диагностика банкротства предприятий / А. Матвийчук // Экономика Украины. — 2007. — N 4. — С. 20-28.

8. Кількісна оцінка ризику структури капіталу підприємства / О.В. Гурнак // Актуал. пробл. економіки. — 2007. — N 5. — С. 99-104.

9. Ковтун О.І Стратегія підприємства: Підручник – Львів: Новий світ 2000, 2009. – 680 c.

10. Концептуальні основи стратегії розвитку промисловості України на період до 2017 року / М. Якубовський, М. Тернюк, Ю. Кіндзерський, Ю. Копейченко // Економіка України. — 2007. — N 11. — С. 4-19.

11. Методологічні засади використання кон'юнктурних обстежень для аналізу стану корпоративного управління на промислових підприємствах / М.В. Пугачова // Економіка пром-сті. — 2007. — N 1.

12. Модель управління фінансами підприємств / О. Рядно, Ю. Шерстенников // Економіка України. — 2007. — N 12. — С. 12-16.

13. Определение показателей экономической эффективности производства на основе модификации ресурсного подхода / А. Воронин // Экономика Украины. — 2007. — N 10. — С. 29-37.

14. Определение эффективности в сельскохозяйственном предприятии / В. Диесперов // Экономика Украины. — 2007. — N 10. — С. 70-78.

15. Оцінка та інструментарій антикризового управління / М.О. Ткаченко // Економіка пром-сті. — 2007. — N 2. — С. 154-158.

16. Пустовойт О. Ефективність моделі розвитку внутрішнього ринку України / О. Пустовойт // Економіка України. — 2008. — N 5. — С. 24-36.

17. Середньостроковий прогноз розвитку фондового ринку України / М. Назарчук // Економіка України. — 2008. — N 2. — С. 46-61.

18. Стельмащук А. М. Економічна діагностика: Навч. видання. – Тернопіль: ТАНГ, 2006 .

19. Ткаченко А.М., Якось І.С. Прийняття господарських рішень в умовах невизначеності та ризику / А.М. Ткаченко // Економіка промисловості. – 2009. – № 44. – С. 22-28.

20. Тарнавська Н.П. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2008.- 570 с.

21. Хобта В.М., Комар Г.О. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства / В.М. Хобта // Економіка промисловості. – 2009. – № 44. – С. 42-51.

22. Циганок О.О. Загальна схема оцінки конкурентоспроможності продукції: теоретичний та методологічний аспекти / О.О. Циганок // Економіка промисловості. – 2009. – № 44. – С. 60-68.