Використана література

1. Автоматизовані інформаційні технології в економіці. Під ред. Титаренко. М.: ИНФРА-М, 2008. - 258 с.

2. Банк В.Р., Звєрєв В.С. Інформаційні системи в економіці: Підручник, 2003

3. Кузнєцова Т.В. Діловодство (Документаційне забезпечення управління). - М.: ЗАТ «Бізнес-школа« Інтел-Синтез », 2000. - 818 с.

4. Остелл М. Вплив нової інформаційної технології на управлінський процес / / Проблеми теорії і практики управління. - 2002. - № 6. - С.49.

5. Печникова Т.В., Печникова А.В. Практика роботи з документами в організації: Учеб. посібник для вузів. - М.: ЕМОС, 2009. - 208с.

6. Шафрін Ю. Інформаційні технології, - М., ТОВ "Лабораторія базових знань", 2000

7. http://www.evfrat.ru

8. http://www.oldi.ru