Обсяг атестаційної роботи

Атестаційна робота складається із пояснювальної записки і графічної частини. У пояснювальній записці викладається основний зміст атестаційної роботи. Графічна частина ілюструє зміст атестаційної роботи кресленням, схемами, графіками і таблицями.

Обсяг пояснювальної записки має бути 80–100 аркушів формату А4, включаючи додатки. Обсяг графічного матеріалу повинен складати 7–8 аркушів формату А1. Креслення менших форматів компонуються на стандартному аркуші А1.

Кількість аркушів графічного матеріалу може бути скорочена, коли автор готує для доповіді при захисті комп'ютерну презентацію (Microsoft Power Point), що містить 8–10 слайдів з ілюстраціями, а також комплекти роздавального матеріалу, дублюючого вміст слайдів. Безпосередньо перед захистом автор вручає комплект кожному членові ДАК. Працездатність своєї презентації автор повинен заздалегідь продемонструвати керівнику проекту. Презентація, записана на компакт-диску, вкладається у паперову кишеню на внутрішній стороні обкладинки пояснювальної записки.